Εκτύπωση αυτής της σελίδας

logo1


Ο Σύλλογος ‘’Δώσε ζωή’’ είναι ένα Πανελλήνιος Σύλλογος που στόχο έχει την φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες και ταυτόχρονα την ενημέρωση των πολιτών. Προσπαθούμε να στηρίζουμε τα παιδιά βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης τους και την καθημερινή τους ζωή. Τα παιδιά με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να κοινωνικοποιηθούν όπως όλοι μας. Οφείλουμε συλλογικά να τα ενισχύουμε, να τα στηρίζουμε αλλά σε καμία περίπτωση να τα λυπόμαστε. Τα παιδιά αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε σαν ισότιμα μέλη της κοινωνίας και όχι να τα περιφρονούμε και να τους περιθωριοποιούμε.
Η συνεισφορά του κόσμου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Είμαστε ένας νέος Σύλλογος και έχουμε ανάγκη ανθρώπους που έχουν όρεξη να προσφέρουν απλόχερα την βοήθειά τους.