Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επειδή τα παιδιά πρέπει να παραμένουν παιδιά, συγκεντρώνουμε παιχνίδια, πλαστελίνες, είδη ζωγραφικής, γραφική ύλη κτλ. 
Δίνουμε χαρά όχι μόνο στα παιδιά που θα λάβουν αλλά και στα παιδιά που θα προσφέρουν.